Spotkania Rady Chorągwi

IV posiedzenie rady chorągwi

W dniu 7 marca 2015 r. w siedzibie komendy chorągwi obradowała rada chorągwi. W spotkaniu uczestniczyło 7 członków rady (70%). W posiedzeniu uczestniczyli phm. Anna Hałatek – członkini komendy chorągwi oraz phm. Artur Walkowiak – skarbnik chorągwi.

Posiedzenie rozpoczął druh hm. Henryk Chrobak – przewodniczący rady chorągwi.

Na początek rada wysłuchała jaki jest stan przygotowań do zjazdu nadzwyczajnego chorągwi a następnie druh skarbnik przedstawił radzie obecną sytuację finansową chorągwi w tym: sytuacji finansowej, kadrowej, redukcji zadłużenia, zrealizowanych od poprzedniego posiedzenia przedsięwzięć. Natomiast druhna phm. Anna Hałatek przedstawiła informację komendy chorągwi nt. obecnej sytuacji związanej z programem chorągwi, realizacji planów operacyjnych, podsumowanie zrealizowanych od poprzedniego posiedzenia przedsięwzięć programowych; sprawozdanie z realizacji kierunków pracy chorągwi w 2014r.; sprawozdanie z realizacji Planu pracy chorągwi w 2014 r., w tym planu kształcenia.

W dalszej kolejności rada wybrała uchwałą nr 15/III/2015 z pośród zgłoszonych kandydatur phm. Roberta Kubiczka na członka rady.

Po zapoznaniu się otrzymaną dokumentacją rada podjęła uchwałę nr 16/III/2015 ws. planów operacyjnych na 2015 rok.

Na wiosek komisji ds. uchwał biorąc pod uwagę poprawki wniesione przez skarbnika chorągwi rada podjęła uchwałę nr 17/III/2015 ws. planu naprawczego finansów chorągwi.

Na koniec spotkania rada zajęła się wniesionym przez radę Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji do zaopiniowania projektem zmian w statucie fundacji. Rada wyraziła swoje stanowisko we wniesionej sprawie podejmując uchwałę nr 18/III/2015 r.

Na tym rada zakończyła zebranie.

Zobacz wszystkie...

© Rada ZHP Chorągwi Krakowskiej 2011 - 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie oraz administracja: Maksym Pękosz